Klachtenregeling

Klachtenregeling

Vragen, klachten of tips voor verbetering?

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen erop dat we gezamenlijk een oplossing vinden.

Informatiepunt

Wilt u meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl of telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, tel: 0900 202 5012). Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door beroepsorganisatie KNMT.

Klachtencommissie Quasir

Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de klachtencomissie Quasir waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. De tandartsen zijn daarnaast persoonlijk bij het KNMT aangesloten.

MENU