Preventie & Mondhygiëne

Behandeling

Periodiek Mondonderzoek

Uw leven lang een gezond gebit. Daar kunt u zelf ook iets aan doen. Onder andere door met enige regelmaat de tandarts te bezoeken. Omdat elke mond en elke gebit anders werken wij vanuit een ‘periodiek mondonderzoek’ (PMO). Dit is een op uw persoonlijke mondgezondheid en behoeften afgestemd preventieprogramma. Een aanpak die ervoor zorgt dat we samen uw mond schoon en gezond houden en eventuele problemen in een vroeg stadium ontdekken en soms kunnen voorkomen. Laat uw controleafspraken dus nooit schieten.

Een gezond gebit

Bij het periodiek mondonderzoek (PMO) kijkt de tandarts in 10 stappen naar uw totale mondgezondheid en onderzoeken we vanzelfsprekend ook uw tandvlees.
Hoe gezond is het, sluiten de vullingen goed aan en zijn er ruimten onder de tandvleesrand (pockets)? Ook bepalen we hoe groot het risico is op mondziekten zoals tandbederf(cariës) en tandvleesaandoeningen (parodontitis).Op basis van de diagnose van de mondgezondheid stellen we in overleg met u een korte en lange termijn zorgplan op en spreken we af hoe vaak u de tandarts bezoekt voor controle. Dit kan halfjaarlijks, minder vaak of juist vaker zijn om goed een vinger aan de pols te houden. Zo zorgen we samen voor een stralend én gezond gebit. Uw leven lang.

Uw tandvlees

Bij het periodieke mondonderzoek brengen we de zes gebieden (boven en onder: kiezen links, tanden en kiezen rechts) in uw gebit in kaart volgens de ‘Dutch Parodontal Score Index’ ofwel DPSI. Dit werkt als volgt: uw tandvlees krijgt een score tussen 0 en 4. Op basis van deze score valt u in behandelcategorie A, B of C. Dit wordt in uw patiëntendossier genoteerd. Voor tandvleesproblemen die de mondgezondheid bedreigen, maken we een behandelplan conform het door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie vastgestelde protocol.

Cariësrisico

Tijdens het periodiek mondonderzoek wordt ook in kaart gebracht hoe hoog het risico op tandbederf (cariës) is. Hierin onderscheiden we vier categorieën: hoog, verhoogd, verlaagd of laag risico.

  • Bij een laag risico is er nooit sprake geweest van laesies, vullingen, kronen of extracties, behalve ten gevolge van letsel. Deze mensen hebben een volledig gaaf gebit als gevolg van een goede mondgezondheid, voedingspatroon en mondhygiëne. Op basis van uw totale mondgezondheid wordt in overleg met u bepaald hoe vaak u verwacht wordt voor controle.
  • Van een verlaagd risico is sprake als er de afgelopen twee jaar geen nieuwe laesies zijn geconstateerd en geen vulling of kroon ten gevolge van cariës is geplaatst. Op basis van uw totale mondgezondheid wordt in overleg met u bepaald hoe vaak u verwacht wordt voor controle.
  • Een groot deel van de mensen heeft een verhoogd risico. Dat wil zeggen dat er de afgelopen 12 maanden sprake is geweest van een uitbreiding van een bestaande laesie (aantasting van het glazuur) of een nieuwe laesie, vulling of kroon ten gevolge van cariës. Met regelmatige controle kan een laesie vroegtijdig worden gesignaleerd. Soms kan cariës dan worden voorkomen door o.a. een goede mondhygiëne. In dit geval bespreekt de tandarts met u hoe vaak u de komende periode verwacht wordt voor controle.
  • Een hoog risico komt gelukkig weinig voor. Maar in geval van systeemziektes als reuma, auto-immuunziekten of langdurige behandeling van kanker is het gebit extra gevoelig voor cariës. Medicijngebruik kan de mondgezondheid sterk verminderen. In dit geval wordt u vaak op de praktijk verwacht voor controle van uw mondgezondheid.

Cariësrisico is een van de factoren die bepalen hoe vaak u uw tandarts voor controle dient te bezoeken. Uw totale mondgezondheid hangt immers ook af van o.a. uw voedingspatroon en de gezondheid van uw tandvlees.

Heeft u een vraag over deze behandeling?

We helpen u graag om uw vraag te beantwoorden!

MENU