Implantologie

Behandeling

De implantaat behandeling stap voor stap

De implantaatbehandeling stap voor stap

De behandeling bestaat uit een aantal fases. Elke fase kan uit meerdere afspraken bestaan:

 1. Allereerst wordt begonnen met het onderzoek en het bespreken van de verschillende mogelijkheden, zodat er een weloverwogen keuze gemaakt kan worden.
 2. In de volgende fase, van het gezamenlijk gekozen behandelplan, kan de kaakwal worden verbreed of kunnen de implantaten al direct geplaatst worden.
 3. Indien noodzakelijk zal na het vastgroeien van de implantaten een tweede ingreep volgen; het implantaat onder het tandvlees opzoeken (twee fase ingreep).
 4. In de laatste fase wordt de constructie, bijv een kroon of een brug op implantaten, gemaakt. In vaktaal, de suprastructuur.

Het plaatsen van de implantaten

 • De behandeling duurt over het algemeen tussen de 45 en 90 minuten.
 • Dit is exclusief het van te voren klaar maken en naderhand opruimen van de behandelkamer.
 • Het gebied waar de implantaten geplaatst zullen worden, wordt plaatselijk verdoofd met ‘normale’ tandartsverdoving.
 • Het tandvlees wordt op de plek waar het implantaat komt, losgemaakt en opgeklapt, waardoor het kaakbot zichtbaar wordt.
 • Vervolgens wordt een gaatje in het kaakbot geboord.
 • De eerste boor, die gebruikt wordt is smal, de volgende boor is echter iets breder, dit wordt herhaald totdat het boorgat breed genoeg is om het implantaat erin te draaien.
 • Soms wordt gelijktijdig een botopbouw uitgevoerd.
 • De boren worden gekoeld met steriel infuusvloeistof wat een beetje zout smaakt, maar gewoon doorgeslikt mag worden.

implantaatbehandeling, De implantaatbehandeling stap voor stap

Het tandvlees wordt met behulp van hechtingen weer gesloten, mochten meer implantaten worden aangebracht dan zullen deze vaak tijdens dezelfde behandeling worden ingebracht.

Een implantaat kan na de operatie door het tandvlees heen steken, wat een 1-fase inheling wordt genoemd of volledig door het tandvlees bedekt zijn, wat een 2-fase inheling wordt genoemd.
De keuze voor een 1-fase of 2-fase behandeling wordt vooral bepaald door de situatie in de mond en/of de gewenste behandeling; zo kunnen bijv. een slechte bot-kwaliteit of een implantaat in een cosmetisch gebied redenen zijn om voor een 2-fase inheling te kiezen. Welke aanpak voor uw specifieke situatie de beste is, zal uw behandelaar met u overleggen.

implantaatbehandeling, De implantaatbehandeling stap voor stap1-fase

Bij een 1-fase inheling hoeft het tandvlees niet nogmaals opengemaakt te worden en kan na inhelingsfase direct een afdruk genomen worden van het implantaat.

 

 

implantaatbehandeling, De implantaatbehandeling stap voor stap2-fase

Bij een 2-fase inheling wordt na het maken van een klein sneetje het implantaat opgezocht en daarop een ‘dopje’ (healing abutment) geschroefd dat boven het tandvlees uitsteekt. Deze tweede operatie is vaak een kleine ingreep, welke weinig nabezwaren geeft.

 

 

Na de ingreep

De nabezwaren van de operatie kunnen van persoon tot persoon wisselend zijn. Het plaatsen van een implantaat in een gebied met voldoende bot en tandvlees zal over het algemeen niet veel klachten veroorzaken, uitgebreidere ingrepen zouden enkele dagen klachten kunnen geven. Bot zelf bevat weinig zenuwen, de mogelijke pijn is dus voornamelijk afkomstig van het omgevende tandvlees/ weke delen. De voorgeschreven pijnstillers zullen helpen de pijn te bestrijden, in veel gevallen wordt tevens een mondspoelmiddel en een antibioticum verstrekt.

Mochten de implantaten onder een kunstgebit zijn geplaatst dan kan het tandvlees 1 tot 2 weken gevoelig zijn. Het is dan ook aan te raden om in die periode zacht voedsel te eten en het kunstgebit alleen te dragen als het noodzakelijk is.
Over het algemeen zal na 1 of 2 weken er een controle plaatsvinden waarbij ook de (vaak oplosbare) hechtingen worden verwijderd.

Inhelingsfase

Het bot heeft tijd nodig om tegen het implantaat aan te groeien, wanneer het eenmaal voldoende vast zit, kan er een bijv. een kroon of een drukknopje voor een kunstgebit opgezet worden. De inhelingstijd bedraagt meestal rond de drie maanden.

 • De inhelingsfase kan langer zijn als er sprake is van een slechte/mindere botkwaliteit, met name in het geval van een botherstelprocedure in de bovenkaak.
 • Als er sprake is van een ingreep in de onderkaak en er geïmplanteerd is in sterk bot kan de inhelingstijd ook korter zijn.
 • Tegenwoordig is het zelfs mogelijk om het implantaat direct te belasten. Dit wordt soms gedaan bij snijtanden wanneer behoud van de vorm van het tandvlees erg belangrijk is.
  Een gefaseerde aanpak kan in dit soort gevallen ook een goed en voorspelbaar alternatief zijn. Meerdere implantaten in het geval van een tandeloze onderkaak blijken succesvol direct belast te kunnen worden.

Restauratiefase

 Nadat het implantaat tijdens de inhelingsfase goed in het bot is vastgegroeid, kan er een afdruk genomen worden.

Op het implantaat worden afdrukstiften gezet die meekomen in de afdruk of worden teruggeplaatst in de afdruk. Uiteindelijk maakt de tandtechnieker hier een gipsmodel van waar nauwkeurig de positie van de implantaten in is overgebracht. Op het gips-model wordt vervolgens de kroon, brug of het kunstgebit gemaakt, waarna uiteindelijk het werkstuk in de mond kan worden geplaatst.

Nazorg

Voor het slagen van de behandeling op lange termijn is een zorgvuldig controle- en nazorgprogramma noodzakelijk.
Na het plaatsen van de kroon of brug op de implantaten, dient u na enkele maanden gecontroleerd te worden door de implantoloog. Na een jaar zal er een nieuwe controle plaatsvinden bij de implantoloog. Tijdens de controles wordt gekeken naar het botniveau rond het implantaat, de kroon op het implantaat, het tandvlees, de mondhygiëne en naar de prothetische voorziening.
Een goede mondhygiëne is van groot belang en dient dan ook regelmatig te worden gecontroleerd en zonodig bijgestuurd. De mondhygiëniste kan u daarbij helpen.

Bij onvoldoende verzorging kan bij het steunweefsel van de implantaten een ontsteking ontstaan, hierdoor kunnen de implantaten voortijdig verloren gaan. Om de paar jaar dienen röntgenfoto’s te worden gemaakt om te controleren of de houvast in het bot van de implantaten en de aansluiting van de restauratieve voorzieningen nog voldoende is. Ook de supra-structuren dienen te worden gecontroleerd op houvast, slijtage en aansluiting. Het voortijdig signaleren en aansluitend verhelpen van mogelijke problemen kan kostenbesparend werken.
Daarom zullen na de behandeling duidelijke afspraken gemaakt worden over een controle- en nazorgprogramma en waar en met welk tijdsinterval dit plaats zal vinden. Bij een stabiel resultaat kunnen de latere controles door uw eigen tandarts uitgevoerd worden in samenspraak met ons.

Kosteloos en vrijblijvend een intakegesprek inplannen?

Wacht niet langer en neem vandaag nog contact op met onze implantologen om te zien of implantologie de juiste oplossing is voor jouw tandproblemen. Onze specialisten staan klaar om je te helpen en je vragen te beantwoorden. Maak nu een afspraak en neem een stap in de richting van een prachtig en gezond gebit!

MENU