FineDent: Klachtenregeling

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts. Tóch kan het wel eens gebeuren dat u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd of behandeld.
Het is belangrijk dat u dit met uw tandarts bespreekt.

Gesprek

Een gesprek met uw tandarts kan vaak verheldering geven. U kunt uw ongenoegen kenbaar maken en uw tandarts krijgt de mogelijkheid om het hoe en waarom van de behandeling en gang van zaken uit te leggen.
Meestal is een gesprek afdoende en wordt samen tot een oplossing gekomen.

Second opinion

Soms is het vertrouwen hierna nog niet genoeg hersteld. U heeft dan de mogelijkheid om een andere tandarts een second opinion (tweede mening) te vragen.
De mening van een tandarts die niet bij het conflict is betrokken, kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven.
Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw tandarts om het eigen standpunt te heroverwegen.

Klachtenregeling

Vanuit het streven om voortdurend kwaliteitsverbetering en -bewaking toe te passen, heeft FineDent een klachtenregeling voor de interne behandeling van externe klachten.

Bespreek het probleem, en/of uw teleurstelling altijd eerst met uw tandarts. Dit kan mondeling in een apart (gratis) consult en/of telefonisch of per email. Wij zullen altijd ons uiterste best doen om de klacht met u op te lossen.
U kunt een klacht indienen via onze interne klachtenprocedure door een brief naar de praktijk te sturen of een e-mail naar info@finedent.nl met de volgende zaken:

 • Uw naam en adres gegevens
 • Uw geboorte datum
 • De behandelend medewerker van FineDent
 • Wat de klacht is
 • Oorzaak van de klacht
 • Hoe u de klacht opgelost zou willen worden

Indien wij uw klacht gegrond vinden of u tegemoet komen, zullen we u ook laten weten wanneer corrigerende en/of preventieve maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen.
U kunt bij elke klacht aangeven in welke mate u tevreden bent over de oplossing. Ook kunt u aangeven waarom u vindt dat de klacht eventueel niet is opgelost.
Deze klachten zullen door ons worden gearchiveerd en gebruikt worden voor de voortdurende kwaliteitsverbetering die we nastreven.

Indien u ondanks onze interne klachtenprocedure en mediation zodanig niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u kosteloos gebruik maken van de ANT klachtenregeling.
De ANT klachtenfunctionaris kan u hulp bieden bij het oplossen van uw klacht, door u te adviseren en zo nodig te bemiddelen tussen u en uw tandarts.
De ANT klachtenfunctionaris kan besluiten om uw klacht ter beoordeling voor te leggen aan de ANT Klachtenonderzoekscommissie.

Informatie en bereikbaarheid

Het Bureau klachtbehandeling is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 11:00 en 18:00 uur. Op donderdag is het bureau gesloten.
Ons telefoonnummer: 020-2374750
Uw email kunt u sturen naar: klachtbehandeling@ant-tandartsen.nl

De ANT klachtenregeling is in lijn met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en door de Consumentenbond goedgekeurd.

Geschillencommissie

Mocht uw klacht ook na tussenkomst van de klachtenfunctionaris nog niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Geschilleninstantie Mondzorg.
Voor behandeling door de Geschilleninstantie Mondzorg is €75,- griffiegeld verschuldigd.Contact Formulier

Maak gebruik van het contact formulier, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op:


Leave this empty:


Wij zijn aangesloten bij:


FineDent

Adres: Via Culina 16A
Postcode: 3995 ZS Houten
Telefoon: 030 - 6384333
Email: info@finedent.nl

Of maak gebruik van ons

Contactformulier

Vacature:


Spoeddienst:

Bij spoed kunt u buiten onze openingstijden
24uur per dag, 7 dagen per week terecht bij:
Mondzorg Poli Utrecht,
Bosboomstraat 1, Utrecht.


Aanbiedingen

 • Porseleinen / Cercon kroon € 389,- all-in
  (per stuk en incl. techniek- en materiaalkosten)
 • Metaal-porseleinen kroon € 300,- all-in
  (per stuk en incl. techniek- en materiaalkosten)
 • Porseleinen facing € 249,- all-in
  (per stuk en incl. techniek- en materiaalkosten)
 • Implantaat incl. metaal-pors.kroon € 1149,- all in
  (per stuk en incl. techniek- en materiaalkosten)
 • Implantaat incl.voll.porsel. kroon € 1398,- all-in
  (per stuk en incl. techniek- en materiaalkosten)
 • Tanden bleken - €193,-

Openingstijden

Werkdagen (Ma - Vrij) 08:30 - 12:00 13:00 - 17:00